top of page

Location Subgroups

to access the groups, click on their names 

click the region you are interested in to access the list of groups

Africa
Asia
Canada

Africa:

Africa Subgroup

Egypt

Ghana

Morocco

Asia:

Asia Subgroup

China

India

Indonesia

Japan

Korea

Pakistan

Philippines

Singapore

Sri Lanka

Thailand

Turkey

Canada:

Canada Subgroup

Calgary

Ontario

Ontario - London
Ontario - KW
Ontario - Ottawa

Ontario - Toronto

Quebec - Montreal

Vancouver

Vancouver Island

Europe:

Europe Subgroup

Albania

Austria

Austria Group Chat

Belgium

Belgium - Liege

Bulgaria

Czechia & Slovakia

Denmark

Denmark Travel

Denmark - Copenhagen

Denmark - ÖØresund

Estonia

France

France - Paris

France - Group Chats

Germany

Germany - Group Chats

Greece

Hungary

Italy

Italy - Rome

Italy - Group Chats

Ireland

Ireland - Dublin

Ireland - Galway 

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Netherlands - Group Chats

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Spain - Group Chats

Sweden

Switzerland

Turkey

Ukraine

United Kingdom

United Kingdom - London 1

United Kingdom - London 2

United Kingdom - Bristol
United Kingdom - Mancheste
r

United Kingdom - Northern Ireland

United Kingdom - South Wales

Latin America:

Latin America Subgroup

Argentina

Brazil

Chile

Costa Rica

Mexico

Middle East:

Middle East Subgroup

Egypt

Jordan

Morocco

Turkey

United Arab Emirates

Oceania:

Oceania Subgroup

Australia

Australia - Adelaide

Australia - Brisbane

Australia - Canberra

Australia - Melbourne

Australia - Perth

Australia - Sydney

Australia - Tasmania

New Zealand

New Zealand - Auckland

USA:

USA Subgroup

Arizona

Arizona - Phoenix

California - Los Angeles

California - San Diego

California - San Francisco/ Sacramento

Colorado - Denver

Florida

Georgia - Atlanta

Hawaii

Idaho

Illinois - Chicago

Kansas

Kansas - Wichita

Maryland

Massachusetts - Boston

Michigan

Minnesota

Missouri - St. Louis

Nevada - Las Vegas

New York - New York City

South Carolina & North Carolina

Ohio - Columbus

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania - Philadelphia

Pennsylvania - Pittsburgh

Tennessee - Nashville

Texas

Texas - Austin

Texas - Dallas

Texas - Houston

Texas - San Antonio

Utah - Salt Lake City

Virginia

Washington

Washington DC

Europe
Latin America
Middle East
Oceania
USA
bottom of page